หน้าแรก
moe สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ระบบส่งข้อความอัตโนมัติ  
 ข้อมูลโรงเรียน
 ข้อมูลครูจำแนกตามตำแหน่ง
 ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามวุฒิ
 ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามกลุ่มสาระฯ
 คิดถึงครูเก่า
 ข้อมูลนักเรียน
 ข้อมูลการศึกษาต่อ
 ดูผลการเรียนนักเรียน
 รายชื่อครูทั้งหมด
  ระบบ กพ.7 อิเลคทรอนิกส์
  ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตฯ
  ระบบเลื่อนขั้นเงินเดือน
  โครงการหนึ่งแสนครูดี
  เว็บไซต์วันครู
  ใบลาป่วย,ลาคลอดบุตร, ลากิจ
  ใบขออนุญาตไปราชการ
  แบบแบบคำร้องขอย้าย
  ใบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัติ
  แบบประเมินประสิทธิภาพฯ ครู
  แบบประเมินผลงานฯ ลูกจ้าง
User:
Pass:

เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนแล้ว 2 คน
จำนวนผู้เข้าชม
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 1 คน
ตอนนี้สมาชิก 0 คน
สถิติวันนี้ 1,052 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 1,315 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 3,133 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 34,271 ครั้ง
เริ่ม 5 กันยายน 2555
นันท์นภัส คำผา login 26
อัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ login 11
ลำดับที่
อันดับ
ชาย
หญิง
รวม
1
คศ.4
1
0
1
2
คศ.3
69
98
167
3
คศ.2
10
15
25
4
คศ.1
8
4
12
5
ครูผู้ช่วย
2
1
3
รวมทั้งหมด
90
118
208
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2556  นางสาวนันท์นภัส  คำผา
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2556  นางสาวนันท์นภัส  คำผา
Download PDF

 

 

 

บริหารงานบุคคล โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 0-4351-1180
e-mail : person_rw@hotmail.com  webmaster : akkarawit angrekapanich